Torthaí 2005


Buaiteoirí na gComórtas

Comórtas 1 ‘An Garbhán’
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir.
Comórtas 2 ‘Amú sa Musaem’
Scoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
Comórtas 3 ‘Rí Rá faoi Ruaile Buaile’
Scoil an Spioraid Naoimh, Baile an Easpaigh, Corcaigh.
Comórtas 4 ‘Na Trí Mhucha’
S.N. an Chríoch, Inis, Co. an Chláir.
Comórtas 5 ‘Eachtraí Chocaillín ar a Lá Breithe’
S. N. Chill Móibhí, Bealach a’ Doirín, Co. Mhuigheo.
Comórtas 6 ‘Clann Lir’
Scoil Rónáin / Stadhan, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 7 ‘Ar an Taobh Amuigh’
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.
Comórtas 8 ‘Cás Eoin Baiste’
Coláiste Mhuire, Br. Ráth Tó, B.Á.C. 7.
Comórtas 9 ‘An Cearrbhach Mac Cába’
Scoil an Chroí Ró-Naofa, An tIúr, Co. an Dúin.
Comórtas 10 ‘Trí Ghabhairín agus Fathach’
Scoil Cholmcille, An Tulach, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 11 ‘Píobaire Hamelin’
Gaelscoil Charraig Uí Leighin, Corcaigh.
Comórtas 12 ‘Draíocht sa Choill’
S.N. Clochar na Toirbirte, Dún ar Aill, Co. Chorcaí.
Comórtas 14 ‘Ar Scáth a Chéile’
Ógeagras Chill Móibhí, Bealach a’ Doirín, Co. Mhuigheo.

Duaiseanna Speisialta

An Bhunscoil is Fearr: Scoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr: Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
An Pobalcholáiste is Fearr: Scoil Aireagail, Baile hÉil, Co. Chill Chainnigh.
An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma: ‘Cóilín a’ Chnoic’
Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Scothléiriú an Fhéile: ‘Ar Scáth a Chéile’
Ógeagras Chill Móibhí, Bealach a’ Doirín, Co. Mhuigheo.

Duaiseanna an Mholtóra

  • Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir. (Cultacha)
  •  Scoil Naomh Iosaif, Cinn Mhara, Co. na Gaillimhe. (Fearaistí Socrán)
  •  Scoil Aireagail, Baile hÉil, Co. Chill Chainnigh. (Aisteoir is Fearr – Mick Fásta)
  •  Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill (Seachghlórtha Speisialta)