Drámaíocht san Idirbhliain


Chuir an Cumann Scoildrámaíochta tús le comórtas drámaíochta ar leith do dhaltaí na hIdirbhliana roinnt blianta ó shin.

Deis íontach is ea an Idirbhliain chun dráma a léiriú. Cothaíonn an drámaíocht an-chuid scileanna agus dea-thréithe i measc na scoláirí ar nós féinmhuinín, urlabhraíocht agus comhoibriú. Is bealach an-taitneamhach í an drámaíocht chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid i slí taitneamhach, neamhfhoirmiúil lasmuigh den seomra ranga.

Beidh cabhair agus tacaíocht ar fáil ón gCumann do mhúinteoirí Idirbhlaina maidir le haon ghnéith de léiriú nó roghnú drámaí.

Buneolas