Torthaí 2017


 Torthaí 2017

 

 

Buaiteoirí na gComórtas

Comórtas 2 An Eangach Thorthach
S.N. Éadan Fhionn Fraoich, Na Gleannta, Tír Chonaill.
Comórtas 3 Learaí Loinsigh  
Scoil Náisíúnta Chill Sarain, Baile an Ghearlánaigh, Co. Lú.
Comórtas 4 Na Trí Mhuc
S.N. Athrachta, Baile Chathail, Co. Mhuigh Eo.
Comórtas 5 HY-BREASAIL
Gaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh, Co. Átha Cliath.
Comórtas 6 Fuadach
Scoil Naomh Dúigh, Anagaire, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill.
Comórtas 7 Peter Pan
Gaelscoil Ultain, Muineachán.
Comórtas 8 An Baglady
Gaelscoil Bhrian Boróimhe, Sórd, Co. Átha Cliath.
Comórtas 9 Liam Leisciúil
Gaelscoil Mhic Easmainn, Trá Lí, Co. Chiarraí
Comórtas 10 Ó Phríosún go Príosún
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill
Comórtas 11 Ceann Scríbe
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 12 An Scrúdú Béil
Scoil na mBráthar, An tIúr, Co. an Dúin.
Comórtas 13 Jeaic agus an Gas Pónaire
Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
Comórtas 14 Charlie agus an Mhonarcha Seacláide
Gaelscoil Mhic Amhlaigh Gaillimh.
Comórtas 15 Máire Poppins
Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Droichead Átha, Co. Lú.
Comórtas 16 Grease sa Ghaeltacht 
Meánscoil Naomh Mhichíl, Loretto, An Uaimh, Co. na Mí.
Comórtas 17 Gabhla agus an tAsgard
Aisteoirí Óga na Crannóige, Gaoth Dobhair , Tír Chonaill.
Comórtas 18 Na Criáin Cráite
Scoil an Duinnínigh, Sord, Co. Átha Cliath.

Duaiseanna Speisialta

An Bhunscoil is Fearr:  Gaelscoil Mhichíl Cíosóig, Inis, Co. An Chláir.
An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr:  Scoil Adhamhnáin, An Luinnigh, Tír Chonaill.
An Pobalcholáiste is Fearr:
An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma:  Ceann Scríbe Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.
An Bhunscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í: Scoil Áine, An Uaimh, Co. na Mí.
An Mheánscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í:  Scoil na mBráithre, An tIúr, Co. An Dúin.
An Bhunscoil Bheag is Fearr:  Scoil Naomi Fhursa, Áth Cinn, Co. na Gaillimhe.
Corn Genesis:  Scoil Eoin Baiste na gCailíní, Caiseal, Co. Thiobrad Árann.
Scothléiriú an Féile:  Gabhla agus an tAsgard Aisteoirí Óga an Crannóige, Gaoth Dobhair, Tír Chonaill.

Duaiseanna an Mholtóra

 Dráma Cuí don Scoil Iomlán: SN Coill an tSidheáin, Tuar Mhic Éadaigh.

Cultacha: Scoil Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Ceol Binn: Gaelscoil Pheig Sayers, Corcaigh.

Radharc Álainn: Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin, Cnoc na gCoillte, Corcaigh.

Aisteoirí Óga: 1. Máire in ‘Máire Poppins’ Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Dr. Átha. 2 Tinkerbell in ‘Peter Pan’ Gaelscoil Ultain, Muineachán.

Duaiseanna an Ionaid Ealaíne

Aisteoir is Fearr:  Tarlach Ó Dochartaigh sa dráma ‘Arís’ Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill
Banaisteoir is Fearr:  ‘Róise’ sa drama ‘Ceann Scríbe’ Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe.