Torthaí 2011


An tIonad Ealaíne,
An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.
6 – 13 Aibreán 2011

Buaiteoirí na gComórtas

Comórtas 1 ‘Cairde na Timpeallachta’
Scoil San Iosaif, An Chríoch, Co. an Chláir
Comórtas 3 ‘An tOráiste’
Scoil Bhríde, Leitir Mhic a’Bhaird, Tír Chonaill.
Comórtas 4 ‘Na Trí Mhuicíní’
Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 5 ‘An tAsalraí ó Oz’
Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair, Corcaigh.
Comórtas 6 ‘An tOcras’
Gaelscoil na gCrann, An Ómaigh, Co. Tír Eoghain.
Comórtas 7 ‘Díoltas na Coille’
Gaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh.
Comórtas 8 ‘Hy- Breasail’
Gaelscoil na Camóige, Cluain Dolcáin, B.Á.C.
Comórtas 9 ‘An Giolla gan Damhsa’
Gaelscoil Mhic Easmainn, Trá Lí, Co. Chiarraí.
Comórtas 11 ‘Mairtíreacht Naomh Bhríde’
Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde, B.Á.C.
Comórtas 12 ‘Fiosracht Mná’
Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 13 ‘Cochaillín Dearg ar Strae’
Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 14 ‘Is Fearr Cairde ná Ór’
Scoil Naomh Eoin Baiste na gCailíní, Caiseal, Co. Thiobraid Árann
Comórtas 15 ‘An Cat sa Hata’
Gaelscoil Ultain, An Cnoc, Co. Mhuineacháin.
Comórtas 17 ‘Fear Draíochta Oz’
Club na nÓg, An Pointe, Co. an Dúin
Comórtas 18 ‘Píobaire Hamelin’
Scoil Áine Naofa, An Uaimh, Co. na Mí.

Duaiseanna Speisialta

An Bhunscoil is Fearr: Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair, Corcaigh.
An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr: Scoil Náisiúnta Cholmcille, An Tulach, Co. na Gaillimhe.
An Pobalcholáiste is Fearr: Coláiste Dáibhéid, Corcaigh.
Trófaí Genesis: Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma: Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Tír Chonaill.
An Bhunscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í: Scoil Náisiúnta Bhaile Áodha, Darragh, Inis, Co. An Chláir.
An Bhunscoil Bheag is Fearr: Scoil San Iosaif, An Chríoch, Co. an Chláir
Scothléiriú an Fhéile: Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde, B.Á.C.

Duaiseanna an Mholtóra

 • Samhlaíocht (Bunscoil)
  ‘Píobaire Hamelin’
  Gaelscoil Thaobh na Coille, An Chéim, B.Á.C.
 • Samhlaíocht (Iarbhunscoil)
  ‘Geamaireacht Dhroichead an Diabhail’
  Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonai
 • Cultacha:
  ‘An Turnapa Mór’
  Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
 • Aisteoir ar Leith
  Séamus Ó Flaitheartha in ‘Taí Cheacht’
  S.N. Árd, Áird Thiar, Carna, Co. Na Gaillimhe.
 • Léiriú
  ‘Plum ag Cosaint an Óir’
  Scoil an Spioraid Naoimh, Baile an Easpaig, Corcaigh.
 • Ceol
  ‘Seán agus an Fathach’
  Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh.

Duaiseanna an Ionaid Ealaíne

Aisteoir is Fearr: An Diabhal in ‘Geamaireacht Dhroichead an Diabhail’
Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill.
Banaisteoir is Fearr: An Préachán in ‘Hy- Breasail’
Gaelscoil na Camóige, Cluain Dolcáin, B.Á.C.