Torthaí 2016


 Seo thíos na torthaí ón bhFéile Náisiúnta 2016. Gabhaimid ár mbuíochas leis an moltóir, Paddy Flood, agus le gach uile grúpa a ghlac páirt agus a chabhraigh leis an bhFéile.

 

Buaiteoirí na gComórtas

Comórtas 1 ‘Scéalta Beaga 1916’
S.N. Cholmcille, Ros a’Mhíl, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 2 ‘Fiche Euro’
Scoil Bhríde, Leitir Mac a Bhaird, Tír Chonaill.
Comórtas 3 ‘Setanta the Kid’
Scoil Náisiúnta Chill Sarain, Baile an Ghearlánaigh, Co. Lú.
Comórtas 4 ‘Greamaithe’
Gaelscoil Riabhach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 5 ‘Traí’
Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Co. na Mí.
Comórtas 6 ‘Chun Báis nó Saoil’
Scoil Chnoc na Naomh, Doire Chonaire, Gort a’Choirce, Tír Chonaill.
Comórtas 7 ‘An Gréasaí agus na Leipreacháin’
Gaelscoil an Mhuilinn, An Muileann gCearr, Co na hIarmhí.
Comórtas 8 ‘Is Liomsa na Camáin’
Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair, Co. Chorcaí.
Comórtas 9 ‘Na Saighdiúirí’
Gaelscoil Ultain, Muineachán, Co. Mhuineacháin.
Comórtas 10 ‘Ní mar a shíltear bítear i gcónaí’
Scoil na Maighdine Muire, Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin.
Comórtas 11 ‘An Chéad Fhaoistin’
Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 12 ‘Faoi Dhrúcht an Cheo’
Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
Comórtas 13 ‘Na Trí Mhuca Bheaga’
Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
Comórtas 14 ‘Hans Anderson agus a Chairde’
Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh.
Comórtas 15 ‘Rí na Leon’
Scoil Mhuire, Roscomáin, Co. Roscomáin.
Comórtas 16 ‘Pristina Sevanov’
Gaelcholáiste Reachrann, Domhnach Míde, BÁC 13.
Comórtas 17 ‘Dearg le Fearg’
Aisteoirí Óga Charn Tochair, Machaire Rátha, Co. Dhoire.
Comórtas 18 ‘Cúirt an Mheán Oíche’
Gaelscoil Mhichíl Cíosóig, Inis, Co. an Chláir.

Duaiseanna Speisialta

An Bhunscoil is Fearr: Gaelscoil Ultain, Muineachán, Co. Mhuineacháin.
An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr: Scoil Chnoc na Naomh, Doire Chonaire, Gort a’Choirce, Tír Chonaill.
An Pobalcholáiste is Fearr: Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.
An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma: ‘Grace agus Seosamh’
Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Droichead Átha, Co. Lú.
An Bhunscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í: Scoil Náisiúnta Bhaile Aodha, Inis, Co. an Chláir.
An Bhunscoil Bheag is Fearr: Scoil Náisíúnta Chill Sarain, Baile an Ghearlánaigh, Co. Lú.
Comórtas Cuimhniúcháin 1916: ‘Grace agus Seosamh’ Gaelscoil an Bhradáin Feasa, Droichead Átha, Co. Lú.
Corn Genesis: Gaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh.
Scothléiriú an Féile: ‘Rí na Leon’ Scoil Mhuire, Roscomáin, Co. Roscomáin.

Duaiseanna an Mholtóra

 • Cóiréagrafaíocht
  Coláiste Mhuire, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.
 • Caighdeán Ceoil
  Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh.
 • Comhaisteoireacht
  Pádraig agus Liam’ sa dráma ‘Chun Báis nó Saoil’
  Scoil Chnoc na Naomh, Doire Chonaire, Gort a’Choirce, Tír Chonaill.
 • Seit agus Fearas
  Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair, Co. Chorcaí.

Duaiseanna an Ionaid Ealaíne

Aisteoir is Fearr: ‘Peadairín’ sa dráma ‘‘Peadairín na nÉan’’
Gaelscoil Mhichíl Cíosóig, Inis, Co. an Chláir.
Banaisteoir is Fearr: ‘Orla’ sa dráma ‘Ní mar a shíltear bítear i gcónaí’
Scoil na Maighdine Muire, Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin.